Tvistelösning

  • Processlägesbedömningar
  • Rådgivning för att förebygga tvist
  • Medling
  • Förlikningsförhandlingar
  • Skiljeförfaranden såväl nationella som internationella
  • Tvister vid allmän- och förvaltningsdomstol
  • Tvister vid specialdomstolar som Patent- och marknadsdomstolarna, Mark- och miljödomstolarna och Arbetsdomstolen
  • Tillsynsärenden hos olika myndigheter
  • Processuella säkerhetsåtgärder
  • Verkställighet av domar i Sverige och internationellt

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner
Maria Zell
Maria Zell
Advokat/Partner