lagbok

Bolagsrätt

 • Strategisk rådgivning till styrelse och vd i privata och publika bolag
 • Rådgivning vid förvärv
 • Emissioner
 • Tvångsinlösen av aktier inklusive godman 
 • Minoritetsaktieägarfrågor och övriga aktieägarfrågor
 • Särskild granskning enligt Aktiebolagslagen (2005:551)
 • Bolagsrättsliga ansvarsfrågor och tvister
 • Aktieägaravtal
 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Bolagsstämmor
 • Styrelsens sekreterare
 • Optioner

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner
Maria Zell
Maria Zell
Advokat/Partner