Marknadsrätt & konsumenträtt

  • Bedömning av och rådgivning kring innehåll i och former för marknadsföring
  • Marknadsrättslig speciallagstiftning såsom lag om namn och bild i reklam, alkohollagen, tobakslagen och lotterilagen 
  • Marknadsrättsliga tvister
  • Biträde vid tillsynsärenden hos Konsumentverket och andra myndigheter
  • Konsumenträttsliga frågor avseende bl.a. garantier, reklamationer och konsumententreprenader.
  • Distans- och e-handel 
  • Konsumentskyddande speciallagstiftning såsom ellagen
  • Upprättande och granskning av allmänna avtalsvillkor
  • Produktansvar
  • Produktsäkerhet


Maria Zell
Maria Zell
Advokat/Partner