lawbook

Compliance & utredningar

  • Regulatoriska regelverk
  • Policies för privata och publika bolag
  • Riskanalyser och krishantering 
  • Produktansvarsrelaterade frågor
  • Granskningsrapport avseende aktiebolagets förvaltning eller vidtagna åtgärder i bolaget

 

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner