lawbook

Compliance & utredningar

  • Regulatoriska regelverk
  • Policies för privata och publika bolag
  • Riskanalyser och krishantering 
  • Produktansvarsrelaterade frågor


Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner