Insolvensrätt & sakrätt

  • Biträde med konkursansökan
  • Biträde vid konkursförhandling
  • Rådgivning till borgenärer under konkursförfarandet
  • Insolvensrättsliga tvister såsom återvinning i konkurs och ansvarsfrågor för styrelse och aktieägare
  • Lagval och domsrätt
  • Panträttsliga frågor 

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner