Entreprenadrätt

  • Löpande rådgivning i samband med anbud och upphandling
  • Avtalsgranskning
  • Löpande rådgivning under projektering och utförande 
  • Entreprenadrättsliga tvister

                             

Maria Zell
Maria Zell
Advokat/Partner