Kommersiella avtal

 • Nationell och internationell kontraktsrätt
 • Köprättsliga avtal
 • Tjänsteleveransavtal
 • Distributionsavtal
 • Agent- och återförsäljaravtal
 • Sekretessavtal
 • Licensavtal
 • Standardavtal
 • Allmänna avtalsvillkor
 • Branschspecifika avtal
 • Biträde vid avtalsförhandlingar

Maria Zell
Maria Zell
Advokat/Partner
Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner