Immaterialrätt

  • Rådgivning kring skydd av immateriella rättigheter (varumärken, mönster, upphovsrätt, patent)
  • Bedömning och rådgivning av intrångsfrågor
  • Licensavtal
  • Avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter
  • Samexistensavtal
  • Anställdas immaterialrätter
  • Företagshemligheter och skydd för know how
  • Immaterialrättsliga tvister
  • Invändningsförförfaranden vid PRV och EUIPO

Maria Zell
Maria Zell
Advokat/Partner