Offentlig upphandling

  • Löpande rådgivning avseende frågor inom offentlig upphandling
  • Biträde vid överprövning

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner