Lina Bergkvist

Lina Bergkvist

Advokat/Partner

Lina har arbetat med allmän affärsjuridisk rådgivning och kommersiell tvistelösning både nationellt och internationellt sedan 2005. Lina biträder klienter med strategisk rådgivning inom flera affärsjuridiska områden, där Linas omfattande erfarenhet inom tvistelösning är en styrka. Lina har bl. a. företrätt klienter i miljardtvister inom fordonsindustrin och IT-branschen. Lina har omfattande erfarenhet av nationella och internationella skiljeförfaranden, både ad-hoc- och institutionellt under SCC:s, LCIA:s och ICC:s regelverk. Utöver detta har Lina biträtt klienter i allmän domstol, förvaltningsdomstol och mark- och miljödomstolen. Lina har tillgång till ett omfattande nätverk av utländska advokatbyråer. Lina utses regelbundet som skiljedomare i nationella och internationella skiljeförfaranden. Lina förordnas även som särskild granskare enligt Aktiebolagslagen (2005:551) i framförallt noterade bolag. Lina förordnas också som godman enligt Aktiebolagslagen (2005:551) i tvångsinlösenförfaranden.

Skiljeråd i Sydsvenska Industri och Handelskammarens skiljedomsinstitut. 

Rekommenderad "future leader"  ”Who’s who Arbitration” 2018 och 2019.

Språk
Svenska och engelska

Erfarenhet

2016-2023 Styrelseledamot och suppleant i Södra Avdelningen för Advokatsamfundet.

2021/2022 Skiljedomarutbildning SCC/SAA

2020- Zellberg Advokatbyrå AB, grundare och partner
2020 Styrelseakademiens styrelseutbildning
2005-2020 Advokatfirman Vinge KB
2002-2004 Tingstjänstgöring, Halmstads tingsrätt
2002 Jur.kand., Lunds universitet
2001-2002 Headquarters of the United Nations, New York

Artiklar

The International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2021 - Sweden, ICLG 15th Edition

Medlingsinstitutets frammarsch, Sydsvenskt näringsliv nr 2.2016

The International Comparative Legal Guide to Litigation & Dispute Resolution 2016 – Sweden, ICLG 9th Edition

The International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2015 - Sweden, ICLG 12th Edition

The International Comparative Legal Guide to Litigation & Dispute Resolution 2015 – Sweden, ICLG 8th Edition

The International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2015 - Sweden, ICLG 12th Edition

The International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2013 – Sweden, ICLG 10th Edition

Making Use of the New SCC Rules on Emergency Arbitration, Why the Emergency Arbitrator’s decision cannot be enforced and how the new rules may be made useful nonetheless, Juridisk Tidskrift nr. 4 2009/2010

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund (advokat sedan 2009)
SAA (Swedish Arbitration Association)
OWAN (Öresund Women in Arbitration)
SWAN (Swedish Women in Arbitration Network)