Två diskuterar
  • LAW
  • 04 maj 2021

Virtuell slutförhandling uppfyller kravet på muntlig förhandling?

Pandemin har inneburit att många slutförhandlingar hålls digitalt. En fråga som uppstått är om kravet på muntlig förhandling enligt 24§ lagen (1999:116) om skiljeförfarande då är uppfyllt. Vår uppfattning är att en virtuell förhandling uppfyller detta krav förutsatt att trovärdighetsvittnen hörs fysiskt. Det råder dock många delade meningar om detta och Svea hovrätt prövar idag ett antal klandrade skiljedomar där skiljenämnden beslutat att hålla virtuell slutförhandling mot parts bestridande. Läs vår artikel Virtuell förhandling att likställas med muntlig förhandling?.

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner
Maria Zell
Maria Zell
Advokat/Partner