Ägarna bryter arm
  • Lyckad förhandling
  • 31 december 2020

Vi stänger 2020

År 2020 går mot sitt slut. På tvistesidan har vi vunnit våra skiljeförfaranden vid SCC och varit framgångsrika i våra tvister i allmän domstol tack vare bra teamwork med klienter och sakkunniga samt kloka strategiska beslut längs vägen. Vi har även företrätt ett multinationellt bolag med förhandlingar avseende ett nytt affärsområde i tre europeiska länder samt företrätt både publika och privata aktiebolag avseende bolagsrättsliga frågor och kommersiella avtal. Detta är ett askplock av det förtroende som våra klienter har visat oss under 2020. Vi ser fram emot 2021 och hoppas på fortsatt visat förtroende från såväl våra nationella som internationella klienter. 

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner
Maria Zell
Maria Zell
Advokat/Partner