• EU
  • 24 maj 2024

Leya introduceras i Zellbergs verksamhet

Zellberg introducerar AI-verktyget Leya i sin verksamhet. Leya är en generativ AI-plattform som effektiviserar det rutinartade arbetet i advokatverksamheten. Genom Leya kan Zellberg ge sina klienter ännu bättre konkurrenskraftig strategisk rådgivning. 

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner