Computer
  • EU-domstolen | GDPR
  • 17 september 2020

Ej tillräckligt skydd för EU-medborgares personuppgifter vid överföring mellan USA och EU

I rättsfallet Schrems II slår EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger tillräckligt skydd för EU-medborgares personuppgifter. Domen får stora konsekvenser för företag där personuppgifter enligt GDPR överförs mellan EU och USA. Klicka på länken och läs sammanfattning av EU-domstolens dom Schrems II.

Kontakta oss om ni vill ha mer information om konsekvenserna för ert bolag. 

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner