• LAW
  • 15 juli 2021

Advokatsekretess versus editionsplikten

Patent- och marknadsdomstolen konstaterade i mål PMT 20357-20  att det enbart krävs ytterst blygsam bevisning för att en handling ska anses ha samband med advokatens uppdrag gentemot klienten och därmed ska omfattas av advokatens tystnadsplikt (se också NJA 2010 s.122). Det kan således, återigen, konstateras att advokatens tystnadsplikt och klientens rätt till sekretess innehar en mycket hög status och har ett högt skyddsvärde i svensk rätt samt att editionsplikten är det intresse som får ge vika vid konflikt. Läs gärna advokaten Lina Bergkvists och jur kand Viktoria Jeppssons artikel om Advokatsekretess

Lina Bergkvist
Lina Bergkvist
Advokat/Partner
Viktoria Jeppsson
Viktoria Jeppsson
Biträdande jurist