• EU
  • 02 december 2021

Zellberg har företrätt Energy Machines Aps i dess förvärv av Skånska Energi Vattenkraft AB

Zellberg har företrätt det danska bolaget Energy Machines ApS i samband med förvärvet av Skånska Energi Vattenkraft AB. Tillträde av aktierna genomfördes den 1 december 2021. Skånska Energi Vattenkraft AB bytte i samband därmed namn till Hydro Machines Sweden AB och kommer att ingå i Energy Machines Group. Genom förvärvet förstärker Energy Machines Group sin position som en leverantör av förnybar energi i Sverige.