• EU
  • 11 mars 2024

Zellberg deltar i OWAN (Öresund Women in Arbitration)

Lina Bergkvist deltog i en paneldebatt den 29 februari 2024 i ett event i High Court i Malmö, arrangerat av OWAN, där processande advokater och skiljedomare i Öresundsregionen diskuterade jämställdhet inom skiljeförfaranden, dels tillsättande av skiljedomare, dels hur advokatbyråerna tillsätter sina lead counsels i större skiljeförfarande. SCC (Stockholms Skiljedomsinstitut) och DIA (Danish Institute of Arbitration) deltog i panelen. Vi kan konstatera att utvecklingen har gått framåt under en 20-års period i Sverige och vi ser i större utsträckning mångfald i skiljenämnder i Sverige. Danmark ligger dock några år efter. Instituten gör ett enormt arbete i denna fråga.