Computer
  • EU
  • 12 september 2022

Zellberg biträder Arcademy AB i samband med försäljningen av Arcademy Stockholm AB

Zellberg har biträtt ägarna av Arcademy AB (”Arcademy”) vid försäljningen av verksamheten till Aleris Sjukvård AB (”Aleris”), en av Skandinaviens ledande vårdgivare med stort fokus på specialistsjukvård. Genom förvärvet kan ägarna till Arcademy, tillika praktiserande läkare, tillsammans med Aleris fortsätta att utveckla specialistsjukvården med fokus på hög tillgänglighet och god vårdkvalitet för patienternas bästa.  

 

Arcademy är särskilt specialiserade på patienter med besvär i fot/fotled, hand, armbåge och axel. Verksamhetens medarbetare har lång erfarenhet inom respektive område och erbjuder ett lyhört omhändertagande med skräddarsydda behandlingar, allt för att förbättra patienternas livskvalitet.

 

Aleris är en av de största aktörerna inom specialistsjukvård i Skandinavien och erbjuder vård på ett hundratal platser i Sverige, Danmark och Norge. Genom förvärvet förstärker Aleris möjligheten att erbjuda specialistvård inom nämnda områden, bland annat genom att operationskapaciteten ökar.

 

Zellberg har agerat legal rådgivare till ägarna av Arcademy AB vid försäljningen av aktierna i dotterbolaget Arcademy Stockholm AB och teamet har bestått av Emmy Dahl Malmborg och Lina Bergkvist.