• LAW
  • 05 april 2020

Virtuellt möte för svenska medlare

Den 2 april deltog Lina Bergkvist i ett nationellt möte för 15 medlare i Sverige i syfte att öka förståelsen för medling som tvistlösningsmekanism i Sverige. Internationellt, framförallt i common law länder, är medling som institut mycket vanligt. Vi ser en ökad efterfrågan - framförallt i infrastrukturprojekt och i entreprenader - för erfarna medlare.