• Karriär
  • 27 april 2023

Välkommen Anna Linnér (f.d. Malmqvist)

Vi stärker vårt team inom tvistlösning och entreprenad med Anna Linnér (f.d. Malmqvist) som började som biträdande jurist den 11 april 2023.  Anna Linnér kommer närmast från Malmö tingsrätt där hon avklarat sin tingstjänstgöring. Innan dess var Anna Linnér biträdande jurist på en stor svensk affärsjuridisk advokatbyrå.

Varmt välkommen till team Zellberg!