Anna Ling
  • Karriär
  • 31 januari 2023

Välkommen Anna Ling

Vi stärker vårt team inom tvistlösning med Anna Ling som började som biträdande jurist den 16 januari 2023. Anna Ling kommer närmast från Malmö tingsrätt där hon avklarat sin tingstjänstgöring. Varmt välkommen till team Zellberg!