Rådhusplatsen Helsingborg
  • LAW
  • 25 maj 2023

Svea hovrätt upphävde två skiljedomar i november 2022

Det hör till ovanligheten att klandrade skiljedomar faktiskt upphävs. Om man ser till den svenska statistiken över klandrade skiljedomar blir det väldigt tydligt att det i Sverige är mycket ovanligt att skiljedomar som klandrats till hovrätten upphävs. I november månad 2022 upphävde Svea hovrätt två skiljedomar (helt respektive delvis). Hovrätten gjorde bedömningen att skiljenämnderna i dessa två mål överskridit sitt uppdrag på ett sätt som sannolikt inverkat på utgången i målet, varför skiljedomarna upphävdes. För de fall en skiljenämnd noggrant håller sig inom de ramar som ställs upp av parternas yrkanden och grunder är det mycket svårt att få en skiljedom att upphävas till följd av klander, vilket de två avgörandena ovan konstaterar, läs mer om de båda avgörandena i vår artikel, Svea hovrätt upphävande av skiljedomar november 2022.