rådhus
  • EU
  • 14 juni 2024

Svea hovrätt ogiltigförklarar två skiljedomar i investeringstvister

Svea hovrätt har upphävt två klandrade skiljedomar avseende internationella investeringstvister inom loppet av två månader. Domstolen har kommit fram till att skiljedomarna som prövats mot bakgrund av skiljeklausuler som har sin grund i internationella investeringstvister är uppenbart oförenliga med grunderna för EU:s unionsrätt och därmed också oförenliga med rättsordningen i Sverige, varför de både skiljedomarna nu ogiltigförklarats av hovrätten. Läs en fullständig artikel om Svea hovrätts domslut Upphävande av skiljedomar