• LAW
  • 11 december 2023

SCC Spotlight om summarisk process i skiljeförfarande

Lina Bergkvist blev intervjuad av SCCs skiljedomsinstitut kring summariska processer i skiljeförfarande. Bland annat kan konstateras att summariska processer är ett effektivt verktyg vid komplexa skadeståndsmål, invändningar om res judicata och lis pendens och andra mål där en fråga har omedelbar betydelse för målets utgång. Läs gärna intervjun, SCC intervju