• LAW
  • 06 mars 2023

SCC inleder året med uppdaterade regler där möjligheten till virtuell förhandling förtydligas

SCC inleder 2023 med att revidera sina regler i både ordinära och förenklade skiljeförfaranden. Den största nyheten är möjligheten för skiljedomaren/skiljenämnden att besluta om virtuell slutförhandling. Mer information om ändringen finns här, Reviderade regler