• Paneldiskussion
  • 08 februari 2021

Kostnadsaspekter vid tvistelösning

Den 8 december 2020 deltog advokaten Lina Bergkvist tillsammans med chefsrådmannen Nicklas Söderberg och advokaten Magnus Bernro (Advokatfirman LA Partners AB) i en paneldiskussion vid Sydsvenska Handelskammarens Skiljedomsinstitut avseende kostnadsaspekter att iaktta innan du stämmer vid domstol alternativt påkallar skiljeförfarande. Handfasta tips och råd, se  You tube - kostnadsaspekter