Utanför domstolen
  • EU
  • 30 augusti 2021

ICLG - International Arbitration

Advokaterna Lina Bergkvist och Maria Zell har uppdragits att skriva International Comparative Legal Guides (ICLG) kapitel om internationalla skiljeförfaranden i Sverige. Artikeln publicerades den 23 augusti 2021 på ICLG's hemsida. Artikeln ger en sammanfattning av hur internationella skiljeförfaranden går till i Sverige. Läs gärna på länken Swedish Chapter