• 19 augusti 2022

Brott mot sekretessåtagande

Zellberg har framgångsrikt biträtt en klient i skiljeförfarande enligt reglerna om förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) avseende brott mot sekretessåtagande i avtal där fullt vitesbelopp och övriga kostnader dömdes ut till fördel för Zellbergs klient.